Technológie

Vogt Geo Injector Max

Mestské klimatické podmienky sa posledné roky výrazne menia. V dôsledku toho sú zásahy na zlepšenie pôdy alebo substrátu pre stromy a kríky v husto osídlených mestských lokalitách čoraz dôležitejšie. Na zabezpečenie dostatočného zásobovania vodou a živinami a na udržanie dlhodobej životaschopnosti mestských stromov je potrebné prevzdušňovanie pôdy. Vysokotlakový injektor VOGT GEO MAX je jedinečný prístroj na prevzdušnenie pôdy a vstrekovanie živín pre stromy. Sme veľmi radi, že sa nám vďaka tejto technológií podarilo zachrániť nejeden vzácny strom.